מאמרים

חדשות פיננסים

חדשות פיננסים

אחד המאפיינים הברורים והישירים של הקדמה הטכנולוגית המאפיינת את העולם בו אנו חיים, הוא חופשיות האינפורמציה. עבור כל אחד ואחת מאיתנו קיימת האפשרות להישאר מעודכנים ולקבל את מלוא האינפורמציה הרלבנטית, לפחות בתחומים בעלי עניין ציבורי רחב, דוגמת תחום הכלכלה והפיננסים.

בתחום זה, אינפורמציה מעודכנת הינה בעלת ערך רב, שכן כל פריט מידע חדש משפיע באופן ישיר ומיידי על השווקים העולמיים השונים, עובדה אשר הינה בעלת ערך עבור רבים מאיתנו – הן אנשי עסקים ופעילים בתחום הכלכלה והפיננסים, והן עבור כל אחד ואחת מאיתנו המחזיקים, למשל, בקרן פנסיה או חיסכון כזה או אחר, אשר סביר להניח שמושקעים בצורה כזו או אחרת בשווקים הפיננסים העולמיים.

לכן,

המשך מאמר